610

Do br. Henryka Borodzieja

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 29 XII 1936

Maryja!

Drogie dziecko,

Trzymaj się, Dziecko, spokojnie wszystkiego [ 1 ], com ci w sprawie duszy kazał. Nie myśl już o tym, co było, czy przeszłe spowiedzie dobre i bądź spokojny, że Niepokalana sama Cię prowadzi i doprowadzi nie na zatracenie, ale naprawdę na zbawienie duszy. Bądź tylko posłuszny ślepo i przekonany, że Niepokalana jest z Ciebie zadowolona i to zawsze. Ja Cię rozumiem dobrze i nakazuję być spokojnym i nie trapić się. I nie tylko do tego czasu, kiedym mówił, można być spokojnym, ale i w przyszłości [ 2 ] także można i trzeba.

Módlmy się nawjsajeni

Twój

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 2 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.