614

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia | dell’Ordine | dei | Frati Mnori Conventuali.
Roma, (101) 2 II 1937
Piazza Ss. Apostoli, 51 [ 1 ]

Maryja

Drogie moje Dzieci,

Dziś przy święcie naszej najdroższej Mamusi niech znowu kilka słów poślę.

N[ajprzewielebniejszy] O. Generał [ 2 ] kazał mi pozostać na akademię w dzień 11 bm. święta Objawienia Niepokalanej w Lourdes i kilka słów powiedzieć [ 3 ]. Dlatego też opóźnię nieco mój powrót, chociaż spodziewałem się już w ten dzień przekroczyć granicę Ojczyzny.

Tu Niepokalana rozwija swą sprawę coraz więcej. W tych dniach N[ajprzewielebniejszy] O. Generał podpisał projekt założenia drukarni "Rycerza" włoskiego. Mówię podpisał, bo i N[ajprzewielebniejszy] O. Generał chce mieć projekty przygotowane na piśnie i to w dwóch egzemplarzach; jeden dla siebie, a drugi dla interesanta. Ma też dwie godziny wyznaczone dla przyjmowania interesantów, a nawet dla telefonów. Widać, że nie tylko ja tak uwziąłem się i żądam wszystkiego "na papierze".

Obecnie zwiedziłem prymarię MI i przygotowuje się projekt jej reorganizacji. Módlcie się, by Niepokalana sama pokierowała wszystkim, bo przyszły rozwój MI w dużej mierze zależy od trafnego rozwiązania tej sprawy. A potrzebne tu głębokie zmiany, bo stan obecny nie wystarczy dla dzisiejszego rozwoju.

Serdeczne życzenia tym wszystkim, co poskładali dziś (2 lutego) śluby lub otrzymali habit czy kaptur.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] - Niech MIM "szybkim pędem" - by zdążyć na czas - prześle po polsku trochę sprawozdania z Niepokalanowa polskiego i z MI innych krajów. Chodzi o trochę cyfr, np.: ile członków MI przybyło u nas i w poszczególnych krajach (o ile wiemy o tym), ile członków obecnie jest. Stan liczbowy Niepokalanowa polskiego i japońskiego itp., bo to teraz 20-lecie MI - Takie sprawozdanie zrobić w więcej egzemplarzach (kopie) i jedne przysłać do prymarii w Rzymie a drugie do seminarium naszego w Asyżu [ 4 ] (o czym już mówiłem - tylko że tłumaczenie na łacinę zbyteczne).

Czy na Łotwie jest erygowane MI? [ 5 ]

Pożyczka "Croce Rossa", której papier przesłał br. Cyprian, nie ma już żadnej wartości [ 6 ].

Na Wystawę Prasową do "Misscelanea" [ 7 ] wystarczy wysłać MD z raz na miesiąc; nie codziennie, bo i tak nie ma kto czytać.

MD do o. Wincentego [ 8 ] adresować nie "Curia", ale "Penitenziaria Apostolica" - Piazza Scossa Cavalli 145.

Do kolegium podobno nie dochodzą "Wiadomości z Prowincji", z jeden numer przydałby się.

O. Joachim Bar zawiadamia, że odprawił Mszę św. na misje w dniach 29 liatopada, 26 grudnia i 29 stycznia br. Prosi o przesłanie słowników [ 9 ]: 1) polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego, 2) polsko-francuskiego i francusko-polskiego. Dał na to 10 zł, których tu, jako metalu, nie mógł zmienić.

[ 1 ] Nadruk (z wyjątkiem daty).

[ 2 ] O. Beda Hess.

[ 3 ] Zob. Pisma, 613, przyp. 3.

[ 4 ] Collegio Missionario Teologico - Frati Min. Conv. - Via del Seminario 7 - Assisi - Italia - przyp. Aut.

[ 5 ] MI na Łotwie rozwijała się pomyślnie, ale nie znajdujemy dowodów założenia zgodnie z prawem siedziby Rycerstwa Niepokalanej w tym kraju.

[ 6 ] Br. Cyprian Grodzki. Nie udało się ustalić, o co chodzi.

[ 7 ] "Miscellanea Francescana" - kwartalnik wychodzący od 1886 r., najpierw w Foligno, potemw Rzymie - zob. Enc. Cat. Vatic. V 1736.

[ 8 ] O. Wincentego Borunia.

[ 9 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.