616

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.

Niepokalanów, 20 II 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Dzisiaj zwolniłem br. Ursyna Mrozińskiego, profesa symplicznego, w myśl nru 798 Konstytucji. Podczas Świąt Bożego Narodzenia wyjechał on bez pozwolenia do domu. Po powrocie szczerze się przyznał, popłakał i powiedział, że ma trudność quoad sextum [ 1 ]. Powiedziałem mu, by dotrzymał, co przyobiecał, a po wygaśnięciu ślubów (w maju) postąpił, jak będzie uważał. W międzyczasie przyszły listy, które załączam. Treść ich wskazuje grave scandalum exterior [ 2 ] a możliwość powtórzenia się podobnego wyjazdu, także gravissimum nocumentum communitati imminens [ 3 ] zwłaszcza gdyby to dostało sięna łamy dzienników. Niepewność zaś chwili decyzji co do podobnego wyjazdu jest stałym periculum in mora [ 4 ], tak więc de unanimi consensu Consilii [ 5 ] go zwolniłem. W myśl nru 782 pkt 4 powiedziałem mu, że jest zwolniony od ślubów, chociaż potem miałem pewną wątpliwość, czy nr 789 w tym wypadku podciąga się do norma can. 647 - poproszę więc o poinformowanie i ewentualne uzupełnienie formalności.

Załączam cytat z "Buntu Młodych" [ 6 ] zawierający krytykę recenzji książki pt. "Walka o dusze" [ 7 ].

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 8 ]

[ 1 ] Co do szóstego (przykazania).

[ 2 ] Wielkie zgorszenie zewnętrzne.

[ 3 ] Bardzo wielka szkoda zagrażająca wspólnocie.

[ 4 ] Zagrażającym niebezpieczeństwem.

[ 5 ] Za jednogłośną zgodą rady.

[ 6 ] "Bunt Młodych" - miesięcznik, potem dwutygodnik, niezależny organ młodej inteligencji, ukazywał się w latach 1930-1939. Pismo to zamieściło w 1935 r. bardzo interesujący artykuł o Niepokalanowie: I[nnocenty] M[aria] B[ocheński], Rycerz Niepokalanej w rzeczywistości - zob. przedruk w: Studia o błogosławionym Maksymilianie Kolbe, t. II, red. J. A. Książek, Niepokalanów 1981, 68-79.

[ 7 ] J. Młynarczyk, Walka o dusze ludzkie, Niepokalanów 1936.

[ 8 ] Podpis własnoręczny.