621

Do s. Herminy Nowak, felicjanki

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 20 III 1937

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Czcigodna Siostro!

Niech Niepokalana hojnie nagrodzić raczy za ofiarę nadesłaną na misje w postaci tak pięknego ornatu, alby i ślicznego obrusa.

Misjonarze nasi ucieszą się bardzo tą ofiarą i modlić się będą za łaskawych Ofiarodawców i dobrodziejów jako i my tu w Niepokalanowie codziennie się modlimy.

Z prośbą o modlitwę

O. Maksymilian M-a Kolbe
przełożony klasztoru

[Adres] Czcigodna | S. M[aria] Hermina, felicjanka | Kraków | ul. Smoleńsk 6