622

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 25 III 1937

L[audetur] I[esus] Chr[istus] - Maria!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Wreszcie zdobywam się na słów kilka.

"Wiadomości z Prowincji" już wszędzie rozesłane.

Szkic kościoła [ 1 ] pomyłkowo tam zajechał, chciałem go bowiem jeszcze ja przedtem widzieć. Jest to dalszy ciąg zwyczajnej akcji w kierunku budowy. I ja nie bardzo palę się w tej sprawie, bo i długi spore, i urabianie dusz przez prasę pilniejsze.

Infirmeria uważała, że inni bardziej potrzebują wizyty lekarskiej niż br. Donat i dlatego zamieściła go na liście między ostatnimi. Lekarz potwierdził słuszność poglądu infirmerii i zalecił, by br. Donat wziął się do roboty. Tylko w nogach coś tam jest. Obecnie ma pracę fizyczną. Jego zakonnością staram się opiekować jak mogę, ale czasem uważam stan jego za beznadziejny, nie ze złej woli, ale po prostu z braku powołania? [ 2 ]

Nie widzę powodu wysyłania gdziekolwiek br. Tomasza [ 3 ]. Sądzę, że po odroczeniu ślubów obawia się tylko, by na przyszłej balotacji [ 4 ] nie było jeszcze gorzej. Zresztą od niego samego zależy, jak bracia będą głosować na jego śluby. - Uwagi w myśl instrukcji zwróciłem.

O. Piotr [ 5 ] mieszka u sercanek na Łukaszówkach w Zakopanem. Jest mu coraz lepiej, chociaż dłuższy czas będzie tam musiał pobyć. Piękny jego list dla orientacji załączam.

O. Edmundowi [ 6 ] 10 intencji będzie się wysyłać.

Do Rzymu [ 7 ] pojechali bracia: Salezy, Łukasz, Joachim i Klaudiusz; br. Manswet nie pojechał z powodu sprawy "lwowskiej" [ 8 ], a br. Czesław [ 9 ] z powodu harówki w sekretariacie. Litteras [ 10 ] braciom wystawiłem.

Sprostowania Kurii w sprawie siostry Iwony [ 11 ] przedtem MD nie zamieścił, bo brakowało podpisu.

Poproszą o pozwolenie zaczęcia "Rycerza" łacińskiego [ 12 ]. Byłby na razie raz na dwa lub trzy miesiące i w małej objętości. Możliwość istnieje i kapituła konwentu też już dawniej przyjęła.

O. Wojciech [ 13 ] w Rzymie radził, by wyznaczyć w Polsce postulatory dla naszych zmarłych w opinii świętości, a on go zamianuje delegatem z prawem urzędowego występowania i dostarczy wszelkich instrukcji. Zdaniem jego o. Peregrynowi [ 14 ] będzie za trudno. Czyby nie można o. Kornela? [ 15 ]

OO. Jezuici z "Misji Katolickich" [ 16 ] wysłali do Mugenzai no Sono 500. - zł. Niech im Niepokalana wynagrodzi.

Załączam skróty niepokalanowskie [ 17 ], kłopot w sprawie intencji mszalnych za MD i opinię gwardiana grodzieńskiego [ 18 ] o zdrowiu o. Innocentego [ 19 ] (opinia poufna na żądanie).

Czy dubium w sprawie dimissionis [ 20 ] już rozwiązane?

Werbiści proponują 25% za umożliwienie wysłania ich pieniędzy (około 500.-) z banku w Polsce do Japonii. Chyba nie wypada nic wziąć. Nam bardzo życzliwi.

Br. Szymon [ 21 ] kuleje na płuca i br. Gaudentemu [ 22 ] lekarz polecił pewien wypoczynek, a br. Atanazemu [ 23 ] na gardło poradził górskie powietrze. Może by wszystkich wysłać do Halicza.

Sprawa ustawy co do zwrotu dóbr zagrabionych powstańcom - dzięki Niepokalanej - przy gorliwych zabiegach dwóch z braci, została przychylnie potraktowana w poprawce Senatu i powraca znowu do Sejmu. - Wycinek [ 24 ] załączam.

Załączam też dla orientacji jedną z opinii urzędowych o bracie Donacie, jego kierownika pracy.

Przepraszam za tak bezładne nagromadzenie różnych spraw, ale bo i czasu tęgo nie staje.

Wreszcie serdeczne ze wszystkich niepokalanowskich serc życzenia w święto Zmartwychwstania Pańskiego. Dużo radości, dużo pokoju i dużo, dużo szczęścia, chociaż w pośród cierni i krzyżów.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Pierwotny projekt kościoła sporządził architekt Wtórzecki, obliczeń statycznych dokonał inż. Jerzy Nechay, obaj z Warszawy. Po uzyskaniu aprobaty władz zakonnych (prowincjałatu) i władz administracyjnych (starostwa i województwa) i zatwierdzeniu przez warszawską kurię metropolitalną (12 XII 1938), przystąpiono do zakładania fundamentów.

Poświęcenie krzyża i placu kościelnego odbyło się 28 V 1939. Ukończenie budowy planowano na r. 1941, ale prace przerwała wojna. Ponownie do budowy przystąpiono w 1948 r. według nowego projektu autorstwa inż. arch. Zygmunta Gawlika. Kościół konsekrowano 3 X 1954.

[ 2 ] Br. Donat Michniewicz - zob. następny list.

[ 3 ] Br. Tomasza Woźniaka.

[ 4 ] Zob. Pisma, 586, przyp. 4.

[ 5 ] O. Piotr Wanatowicz.

[ 6 ] O. Edmundowi Dulikowi, gwardianowi i proboszczowi w Lubomierzu, brakowało intencji mszalnych.

[ 7 ] Zob. Pisma, 617, przyp. 6.

[ 8 ] Zob. Pisma, 609, przyp. 1.

[ 9 ] Br. Czesław Półtoraczyk.

[ 10 ] "Litteras obedientiales", w tym wypadku legalne pozwolenie przełożonego.

[ 11 ] Nie udało się ustalić, o co chodzi.

[ 12 ] Zob. Pisma, 362, przyp. 12, oraz 678, przyp. 5.

[ 13 ] O. Wojciech Topoliński.

[ 14 ] O. Peregrynowi Haczeli.

[ 15 ] Według oświadczenia o. Anzelma Kubita, o. Kornel Czupryk nie miał zlecenia prowadzenia spraw beatyfikacyjnych.

[ 16 ] "Misje Katolickie" - zob. Pisma, 101, przyp. 14.

[ 17 ] Zob. Pisma, 542, przyp. 2. Chodzi o szczegółowe skróty poszczególnych kierownictw i działów pracy stosowane w Niepokalanowie. Niektóre z nich są podane w: Pisma, 1112, 1158 i 1212.

[ 18 ] O. Hadriana Leduchowskiego.

[ 19 ] Bł. Innocentego Guza.

[ 20 ] Wątpliwość w sprawie wydalenia.

[ 21 ] Br. Szymon Jankowski.

[ 22 ] Br. Gaudentemu Romanowiczowi.

[ 23 ] Br. Atanazemu Maćkowskiemu.

[ 24 ] Zob. Pisma, 628, przyp. 2.