623

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 26 III 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Dnia 26 marca br. został zwolniony w myśl Konstytucji nr 798 br. Donat (Antoni Michniewicz) profes sympliczny z powodu "defectus spiritus religiosi qui aliis scandalo sit" [ 1 ]; dowody załączam, które stanowią też gravissimum nocumentum communitati imminens [ 2 ]. Consensus consilii [ 3 ] był jednogłośny: 7 na 7.

O. Marcjan [ 4 ] wyjechał na prymicje i prosił o wakacje, ale zwróciłem się w tej sprawie do Prowincjałatu.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 5 ]

PS - Brata Jana Burté już wysłałem do Warszawy. Mówiono mi, że stanowił on centrum braci z Prowincji i doświadczyłem, że przez niego jeden po wyjeździe sprawy załatwiał. Był też raczej słabszy duchem, choć niezły wcale. Teraz może zlanie braci z Niepokalanowa i Prowincji więcej jeszcze zyska. Jest sporo bardzo dobrych braci z Prowincji.

[ 1 ] Brak ducha zakonnego, dający innym zgorszenie.

[ 2 ] Bardzo wielką szkodę zagrażającą wspólnocie.

[ 3 ] Zgoda rady.

[ 4 ] O. Marcjan Zygmunt Śliwka.

[ 5 ] Podpis i postscriptum własnoręczne.