625

Do biskupa Włodzimierza Jasińskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 5 IV 1937

Ekscelencjo Księże Biskupie,

W niedzielę byłem w Łodzi i chciałem złożyć około południa uszanowanie Waszej Ekscelencji, ale niestety, nie mogłem Go zastać w domu, dlatego czynię to niniejszym listem.

Chciałbym przy tym powiadomić Waszą Ekscelencję, że ks. Tadeusz Walczyk z diecezji Łódzkiej, który u nas przebywa, współpracuje z nami bardzo gorliwie i bardzo przykładne życie prowadzi, tak że i z mej strony chciałbym usilnie i pokornie poprosić Waszą Ekscelencję, by zechciał łaskawie przyspieszyć termin powrotu wspomnianego księdza do zwyczajnych zajęć duszpasterskich.

Z głębokim szacunkiem całując pierścień pasterski, pozostaje

O. Maksymilian M. Kolbe [ 1 ]

[Adres] Jego Ekscelencja | Ks. Biskup Włodzimierz Jasiński | Łódź

[ 1 ] Ponadto na kopii własnoręczne inicjały św. Maksymiliana.