626

Do o. Mieczysława Mirochny

Oryg.: ms Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 21 IV 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

Odpisuję zaraz chociaż pokrótce na list z 7 marca, który w tych dniach przybył.

Do o. Gwardiana [ 1 ] w sprawie br. Romualda [ 2 ] napiszę. Można swobodnie przedstawić i przypominać o. gwardianowi stan zdrowia i niebezpieczeństwo strapień u tego brata. O. gwardian pod wrażeniem deficytu Mugenzai no Sono mógł stać się bardziej nerwowy, ale teraz zapewne pomału i nerwy się uspokoją.

Otrzymaliśmy nowe pozwolenie na trzy miesiące po 2000 zł (może się da na 2 tysiące jenów przerobić?). - Dzięki Niepokalanej.

Zdaje mi się - może ja się nie orientuję - że rozstrzelenie akcji na dzieła miłosierdzia będzie jeszcze przedwczesne. Lepiej może przykładem i słowem drukowanym czy niedrukowanym pociągać do Niepokalanej - tak mi się zdaje.

Rozumiem konieczność zredukowania nakładu "Kishi" [ 3 ] i uważam, że i w tym jest ręka niepokalanej, by dotarł on do tych, co prawdziwie będą z niego korzystali. Ale trzeba zachować zasadę wysyłania każdemu, który sobie tego życzy i przyjmowania (a nawet proszenia), co kto ofiarować może. Natomiast można wstrzymywać tym, którzy nie korzystają.

"Rycerz" łaciński ma jeszcze trochę trudności [ 4 ].

O ojców odpowiednich, to naprawdę trudno. Módlmy się, by Niepokalana wzbudziła sobie apostołów wpośród młodszych, co się mają święcić.

O pozwolenie na czytanie książek zakazanych [ 5 ] staramy się przez o. Wincentego [ 6 ].

O. Aleksy już dojechał [ 7 ].

Nie wiem, czy cała nasza misja w Szensi [ 8 ] kosztuje tyle co Mugenzai no Sono, ale za to słowo drukowane dopomaga wielu tysiącom.

Kończę, bo roboty moc [ 9 ].

Wszystkim serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Samuela Rosenbaigera.

[ 2 ] Br. Romualda Mrozińskiego.

[ 3 ] Przed zredukowaniem nakład japońskiego RN wynosił 65 000 egz., po redukcji 30 000 - zob. "Wiad. z Prow." 8 (1938) 34.

[ 4 ] Zob. Pisma, 362, przyp. 12, oraz 678, przyp. 5.

[ 5 ] Pozwolenie takie potrzebne było o. Mieczysławowi Mirochnie jako redaktorowi japońskiego RN.

[ 6 ] O. Wincentego Borunia.

[ 7 ] O. Aleksy Tabaka - zob. Pisma, 586, przyp. 13.

[ 8 ] Misja franciszkańska w chińskiej prowincji państwowej Szensi - zob. Pisma, 502a, przyp. 4.

[ 9 ] Ostatnie dwa zdania listu i podpis własnoręczne.