637b

Do o. Samuela Rosenbaigera [ 1 ]

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Centrala Milicji Niepokalanej | OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] (Wr.), Polska - Pologne | Konto PKO Warszawa nr 150.283. Telegramy: Rycerz Teresin k[oło] Soch[aczewa], Telefon: Teresin k[oło] Soch[aczewa] 10. - Fotokop.: AN.

[Niepokalanów, 29 VII 1937]

PS - Ja bardzo mało pisuję, bo mam pracy dosyć dużo, ale przy pomocy Niepokalanej sprawa Jej rozwija się coraz bardziej.

Smutno mi tylko, że wpośród świeżo wyświęconych tak słabe poświęcenie dla ideału, dla sprawy nawrócenia i uświęcenia dusz.

Gdyby nie to, to i do Nagasaki można by było kogoś posłać, nikt się jednak nie zgłosił [ 2 ].

Ale niechaj Niepokalana sama urabia naszą przyszłość.

Czekajmy na wychowanków Niepokalanowa [ 3 ]. O ile Lwów i Kraków ich nie przerobił, to może będzie pociecha.

Z prośbą, bym Niepokalanej nie bruździł

br. Maksymilian M.

[ 1 ] Dopisek do listu br. Łukasza Kuźby z 29 VII 1937 do o. Samuela Rosenbaigera.

[ 2 ] Z wyświęconych w 1937 r. zgłosili się jednak na misje o. Donat Gościński i o. Janusz Koza.

[ 3 ] Pierwsi wychowankowie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie otrzymali święcenia kapłańskie 21 VI 1939.