637a

Do biskupa Kazimierza Tomczaka

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 22 VII 1937

Ekscelencjo

Zapewne już doszedł mój list ekspres z dnia 19 bm., w którym podałem przyczynę, dla której ks. Walczyk nie może nadal u nas przebywać.

Ponieważ list Kurii Metropolitalnej Warszawskiej był wysłany dnia 3 bm. i od tego czasu upłynęło już dwa tygodnie, więc uważam, że nie możemy dłużej nie stosować się do życzenia naszej Kurii bez narażenia się na przykrości.

Stąd też ks. T. Walczyk dzisiaj nas już ostatecznie opuszcza.

Pokornie całuję rękę J[ego] Ekscelencji

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 1 ]
gwardian klasztoru

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.