648

Do br. Rocha Frejlicha i br. Chryzostoma Chudzickiego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Zakopane, 11 X 1937] [ 1 ]

Kilka uwag

[1.] - W podróży nigdy nie przypuszczajcie, że Was nikt nie widzi, nie rozumie lub nie słyszy.

[2.] - W sprawie wojny japońsko-chińskiej [ 2 ] nie opowiadajcie się w rozmowach z kimkolwiek za tą lub ową stroną. Módlmy się raczej o pokój dla wszystkich.

[3.] - Starajcie się pokochać w Niepokalanej Japonię i Japończyków, by ich przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusowego przywieść, a unikajcie śmiania się z ich zwyczajów czy usterek.

[4.] - Starajcie się przestawać dużo z braćmi Japończykami, chociaż to będzie stanowić pewną trudność z powodu języka, charakteru. Tak, ale czego się nie zrobi dla Niepokalanej, prawda?

[5.] - Bratu Alfonsowi [ 3 ] powiedzieć, że listy przychodzą porozdzierane z powodu cenzury po drodze.

[6.] - Weźcie na drogę pojedynczych dolarów z dziesięć, by można niedużo na raz zmienić w razie potrzeby w podróży.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Data jak w analogicznym tekście listu nr 647.

[ 2 ] Zob Pisma, 647, przyp. 5.

[ 3 ] Br. Alfonsowi Stępniewskiemu.