650

Do Niepokalanowa

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 16 X 1937.

Zakopane, 14 X 1937

Maryja

Przewielebni Ojcowie i Kochani Bracia!

Dopiero dzisiaj ślę podziękowanie za nadesłane mi życzenia, bo dopiero dzisiaj rano ukończyłem rekolekcje.

Rzeczywiście nic bardziej nam potrzebnego jak to, co w życzeniach wyrażacie, tj.: "by Niepokalana coraz bardziej urzeczywistniała swoje plany odnośnie do Niepokalanowa".

Ponadto drugie, tj.: "by życie moje coraz więcej uzależniała od swej woli" - nic wyższego i świętszego nie mógłbym zapragnąć.

Proszą tylko bardzo o modlitwę, bym rzeczywiście pozwolił się Niepokalanej coraz doskonalej prowadzić i żeby każda moja myśl, słowo i czyn były coraz bardziej Jej.

Niegodny w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe