651

Do br. Kamila Banaszka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Zakopane, 14 X 1937

Maryja

Drogie Dziecko!

Dziś rano ukończyłem rekolekcje, więc teraz dopiero odpisuję.

Dzięki Niepokalanej, że Cię zdrowego mimo "zdobycia" Beskidu i takiej podróży przyprowadziła do swojego Niepokalanowa.

I z Krakowa, i z Niepokalanowa obydwa listy mnie tu odnalazły.

Jurysdykcję przesłał mi o. Teodor [ 1 ], o sprawie jubileuszu w MD pisał o. Marian [ 2 ].

Chciałbym się zorientować w stanie MI tu w Zakopanem; dlatego - gdyby nie było zbyt dużo trudności - chciałbym mieć listę odbiorców "Rycerza" (odbitki z blaszek) "stałych" i "niestałych", "Rycerzyka", MD, członków też MI (gdyby można). A także wskazanie gorliwszych z kilkadziesiąt z racjami dlaczego są uważani za gorliwszych. Chciałbym zrobić coś więcej dla Niepokalanej i dlatego pragnąłbym mieć te dane, by zorientować się, co by tu dało się zrobić.

Im prędzej uda się to mi przesłać, tym więcej będę mógł tu do przyszłej niedzieli (24) zrobić.

Niech Ci, Drogie Dziecko, Niepokalana zawsze i we wszystkim błogosławi. Niedługo będziemy u Niej w Niepokalanowie niebieskim.

Pomódlcie się tam, bym mógł cośkolwiek dla Niepokalanej tu zrobić.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Na list imieninowy osobno odpiszę.

[Adres na kopercie] Wielebny Brat | Br. Kamil Banaszek | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.)

[Stempel pocztowy] Zakopane 14 X 37

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | Zakopane (Łukaszówki) | Pensjonat S[ióstr] Sercanek

[ 1 ] O. Teodor Filip.

[ 2 ] O jubileuszu 700-lecia OO. Franciszkanów pisał o. Marian Wójcik, redaktor naczelny MD, w numerze tego pisma z dnia 10-11 X 1937 w art. pt. Siedemset lat cichej pracy misyjnej. OO. Franciszkaniew Polsce obchodzą w bieżącym roku doniosły Jubileusz.

W "Wiad. z Prow." 7 (1937) 2-7 ukazały się dwa artykuły o. Anzelma Kubita, prowincjała, na powyższy temat: Przed jubileuszem oraz Ogólny program uroczystości jubileuszowych. Tamże na s. 26-48 znajduje się list okólny generała zakonu, o. Bedy Hessa, poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu i apostolstwu franciszkańskiemu.