665

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 13 XI 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam garstkę nowości z tygodnia.

Br. Tycjan Chochła, po kilkumiesięcznej kuracji w domu, przestał prątkować i powrócił do Niepokalanowa. Ale tyle nabrał świeckości, że postępowanie jego gorszyło braci (dowody załączam z prośbą o zwrot). Gdy upomnienia nie skutkowały, myślałem przystąpić do wydalenia. W między czasie zgłosił wystąpienie: prośbę o zwolnienie od ślubów symplicznych załączam. Zdążył też pociągnąć za sobą drugiego słabeusza, br. Emeryka Ciburę, który, mimo że go na kilka dni wstrzymałem, dzisiaj uparł się za wyjazdem (prośbę też załączam). Z nimi kolegował też nowicjusz br. Mieczysław [ 1 ]. - Próbuję go uratować.

Załączam też zestawienie kasowe za październik. W miesiącu tym zadłużenie pogłębiło się zaledwie o 1000 [zł].

Jeden z eksów wypisał oszczerczy artykuł na Niepokalanów w socjalistycznym (komunistycznym) "Dzienniku Ludowym". Wysłaliśmy sprostowanie, które jednak nie zostało zamieszczone. To pociąga za sobą po trzech dniach karalność 50 zł od każdego dnia. Kapituła konw[encka] zgodziła się na pociągnięcie do odpowiedzialności wspomnianego dziennika. Poproszę o pozwolenie - w myśl nru 385 Konstytucji. Wycinek gazety i kopię sprostowania załączam. - Na ogół prasa socjalistyczno-komunistyczno-masońska ciągle łączy napaść na religię i instytucje kościelne z Niepokalanowem, "Rycerzem" lub "Małym Dziennikiem". Dziś przypadkowo dostałem do ręki zabłąkany do nas numer "Ameryka-Echo" z Ameryki [ 2 ] i tam też podobne rzeczy spotkałem. Widać, że Niepokalanów i wydawnictwa MI diabłu się nie podobają.

Czy można wysłać intencje mszalne do jednego z księży na konto utrzymania internisty, którym on się opiekuje?

O. Piotr [ 3 ] powędrował do szpitala w Warszawie, bo mu się coś zrobiło w nodze i potrzebna będzie operacja celem wypuszczenia materii.

Był u nas wczoraj słynny na Warszawę adwokat, specjalista od spraw podatkowych, Franio, który po uprzednim zapoznaniu się z dokumentami w naszej sprawie, oglądnął także z bliska Niepokalanów. Po wszystkim twierdził, że o ile niejasny tekst odnośnego artykułu w Konkordacie nas nie zasłoni, to trzeba będzie zapłacić od MD podatek przemysłowy, a od kalendarza przemysłowy i obrotowy. Podatek przemysłowy wyraża się zaledwie kilku setkami, ale obrotowy byłby dla nas ciężki. W rozmowie o honorarium oświadczył gotowość bezinteresownej pomocy [ 4 ]. Dzięki Niepokalanej.

Alumnatyk już podobno przekroczył 3000 i sięgnął do 4000, więc będziemy odciągać.

U nas, dzięki Niepokalanej, na ogół wszystko bardzo dobrze. Duch gorący, chociaż na dworze chłodnawo. Ponieważ na ostatnią niedzielę miesiąca wszyscy mają już dostać "Rycerza" grudniowego, by wziąć udział w tygodnia MI [ 5 ], więc robota wre.

Dziś otrzymaliśmy tłumaczenie dyplomika i ulotki MI na język hiszpański dokonanej w Kordobie w Argentynie, za staraniem księdza świeckiego, Polaka, członka MI [ 6 ].

Na razie tylko tyle, bo już 22.00 minęła.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M. Kolbe

PS - załączam intencje mszalne za październik. Do MI w października wstąpiło 2910 osób. Korespondencji w październiku wpłynęło 58 422 sztuk.

[ 1 ] Br. Mieczysław Kończewski.

[ 2 ] Zob. Pisma, 84, przyp. 4.

[ 3 ] O. Piotr Wanatowicz.

[ 4 ] Adwokat Michał Franio bronił bezinteresownie - jako wotum wdzięczności za uzdrowienie córki - spraw podatkowych Niepokalanowa w latach 1937-1939 i 1947-1966.

[ 5 ] Tydzień MI urządzano przed 8 XII w celu szerszego zaznajomienia społeczeństwa katolickiegow Polsce z ideami Rycerstwa Niepokalanej.

[ 6 ] Dyplomik MI i ulotki tłumaczył na jęz. hiszpański ks. B. Szczepanik z Córdoby (Argentyna).