664

Do biskupa Pauro Yamaguchi

Oryg.: brak. - Kop. kaik. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 11 XI 1937

G[esù] M[aria] G[iuseppe]

Eccellenza Reverendissima

Sono felice di poter aggiungere anche le mie gratulazioni alle tante altre che ha certamente ricevute in occasione della Sua sacra in Vescovo della diocesi di Nagasaki.

Mi ha scritto il Padre Miecislao che i cattolici fanno una gran festa. Anche io benché da lontano mi aggiungo con tutto il cuore al festeggiare del popolo della diocesi e Le auguro molti, moltissimi anni del lavoro pienissimo di frutti copiosissimi della conversione e santificazione delle anime.

Servo in Cristo

P. M[assimiliano] K[olbe] [ 1 ]

[Adres] [ 2 ] Sua Eccellenza | Mons. Pauro Yamaguchi | Nagasaki | Oura - Tenshudo | Nippon

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef]

Ekscelencjo

Jestem szczęśliwy mogąc dołączyć moje gratulacje do tylu innych, które zapewne

Ekscelencja otrzymał z okazji swej konsekracji na biskupa diecezji Nagasaki [ 3 ].

Doniósł mi ojciec Mieczysław, że katolicy obchodzą to uroczyście. Również i ja, chociaż z daleka dołączam się całym sercem do uroczystego obchodu diecezji i życzę wielu, bardzo wielu lat jak najowocniejszej pracy nad nawróceniem i uświęceniem dusz.

Sługa w Chrystusie

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.

[ 2 ] Ręką sekretarza br. Kamila Banaszka.

[ 3 ] Konsekracja miała miejsce 7 XI 1937.