667

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.

Niepokalanów, 20 XI 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Mieliśmy z Izby Skarbowej referenta, który lustrował przez dwa dni Niepokalanów i pisał, i rachował, i dał wreszcie do podpisu coś ze 20 papierów. Poczciwa dusza aż sobie ręką czoło chłodził, bo chciałby jak najlepiej, a tu grozi niebezpieczeństwo. Zapytałem go, ile by tak w najgorszym razie trzeba zapłacić? Wykalkulował pobieżnie, że podatku przemysłowego około 3000 [zł], a dochodowego z tytułu utrzymania braci (za 5 lat wstecz) 140 000 [zł j. Prócz tego dochodowy za pobudowanie budynków, kupno maszyn i w ogóle rozwój. Tak np. jeżeli nowy refektarz się ocenia na 200 000 [zł], to podatek wyniesie 70 000 [zł]. Dość, że razem straszne setki tysięcy. I to wszystko bez zawieszenia mimo ewentualnego zwracania się do wyższej władzy. W tych dniach informowaliśmy się w Ministerstwie Skarbu i powiedziano, że i kardynał Hlond i marszałek senatu Prystor interweniowali. Podobno zrezygnowano już z podatku dochodowego i uchwalono między sobą tylko przemysłowy pobrać. Adwokat Franio [ 1 ] trzyma rękę na pulsie. Jutro (niedziela) o godzinie 1 po poł[udniu] mam umówioną audiencję z o. Marianem [ 2 ] u ministra Kwiatkowskiego w mieszkaniu prywatnym. Zobaczymy, co Niepokalana zechce ułożyć.

Bracia Tycjan i Emeryk [ 3 ] w dniu złożenia prośby o zwolnienie ze ślubów zaraz opuścili Niepokalanów.

Decyzja rady prowincjalskiej szybko przygoniła, to też bracia do ślubów solemnych już się porozjeżdżali [ 4 ] - Bóg zapłać za pośpiech.

Przesyłam prośbę Mieczysława Chyla. Czy można go przyjąć mimo lat 15? [ 5 ]

W sprawie Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie poselstwo węgierskie chce zapłacić podróż, by w Budapeszcie omówić sprawę. Czy może kto pojechać? [ 6 ]

Byłem u lekarza, który wskazał br. Franciszkowi [ 7 ] Krynicę. Powiedział, że nie może dać zapewnienia (certitudo moralis), że ta kuracja pomoże, a nawet raczej skutku trwalszego nie będzie [ 8 ]. Podobno tłem ma być zmaganie się z sensualnością. Stąd mówi, że życie poza klasztorem, ożenek załatwiłby zaraz sprawę. - Br. Franciszek ze łzami mówił mi, że po pięciu latach wolałby pozostać, ale jeżeli przełożeni inaczej uznają, to już Wola Boża. - Pytał, czyby konsylium lekarskie zrobić. - Quid ad casum? [ 9 ]

Lekarz twierdzi, że do 50 lat wciąż ta sprawa odzywać się będzie mimo zabiegów. Musiałby stale zabiegi, kuracje urządzać. Kurację wodną (zastrzyki?). - Br. Franciszek twierdzi, że chciałby walczyć ze sobą jak święci. Lekarz obawia się, że może potem załamać się jak inni, których przykład mi cytował (księdza jednego).

Chorych - dzięki Niepokalanej - mało. Obecnie tylko jeden brat w łóżku, a drugi przy łóżku. Za to internistów 3, i ... o. Urban [ 10 ]. Zdaniem lekarza stan normalny - to na 100 ludzi 3 chorych [ 11 ].

W sprawie podatków na projekt o. Jerzego [ 12 ] odprawia się codziennie jedna Msza św. za dusze czyśćcowe wedle uznania Niepokalanej. - Widać, że silnie działają.

Br. Pachomiusz [ 13 ], nowicjusz, dostał ataku kamieni żółciowych i obecnie czeka w szpitalu w Warszawie na operację. W tymże szpitalu operowany był br. Radzyn [ 14 ] na ucho, operacja się dobrze udała.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 15 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 665, przyp. 4.

[ 2 ] O. Marianem Wójcikiem.

[ 3 ] Tycjan Chochła i Emeryk Cibura.

[ 4 ] Celem wyjazdu było załatwienie formalności majątkowych i powzięcie swobodnej decyzji przed ślubami.

[ 5 ] Mieczysław Chyl nie jest notowany w ewidencji klasztornej, a więc prawdopodobnie nie został przyjęty.

[ 6 ] W XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie (22-29 V 1938) wziął ostatecznie udział o. Marian Wójcik, naczelny redaktor MD. Jaka sprawa miała być omówiona, dokładnie nie wiadomo. Na podstawie późniejszego listu św. Maksymiliana do o. prowincjała można się domyślać, że chodziło o ogłaszanie Kongresu w MD - zob. Pisma, 676.

[ 7 ] Br. Franciszkowi Krupińskiemu.

[ 8 ] Od tego miejsca rękopis.

[ 9 ] Jak w tym wypadku postąpić?

[ 10 ] O. Urban Cieślak.

[ 11 ] Od tego miejsca ponownie maszynopis.

[ 12 ] O. Jerzego Wierdaka.

[ 13 ] Br. Pachomiusz Urbanik.

[ 14 ] Br. Radzyn Biesaga.

[ 15 ] Podpis własnoręczny.