672

Do biskupa Karola Niemiry

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 11 XII [193]7

Ekscelencjo,

Dostojny Księże Biskupie,

Serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać" za pasterskie błogosławieństwo i życzenia z okazji uroczystości 10-lecia Niepokalanowa. List Waszej Ekscelencji [ 1 ] odczytaliśmy na akademii i będzie on dla nas wszystkich zachętą do większego jeszcze poświęcenia się sprawie szerzenia królestwa Serca Jezusowego przez budzenie czci i miłości do Jego Niepokalane j Matki.

Cieszymy się, że będziemy mieli zaszczyt gościć u siebie Waszą ekscelencję wraz z J. E. Ks. Biskupem Bukrabą w dniu 16 bm.

Za serdeczne ustosunkowanie się Waszej Ekscelencji do Niepokalanowa od samego jego początku niech Matka Najświętsza Niepokalana nagrodzić raczy!

Z głęboką czcią ręce Waszej Ekscelencji całuję

OMK [ 2 ]
O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] Zob. EN 7 XII 1937.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.