671

List okólny do biskupów w Polsce [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 30 XI 1937

Ekscelencjo,

W święto Niepokalanego Poczęcia bieżącego roku upływa 10 lat, jak pierwsze budynki tutejszego klasztoru zostały poświęcone. W tym również roku przypada 20-lecie "Pobożnego Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej", któremu Niepokalanów służy jako duchowa centrala.

Z okazji tej podwójnej rocznicy ośmielamy się pokornie prosić Waszą Ekscelencję o kilka słów błogosławieństwa dla nas zakonników, którzy opuściwszy wszystko [Łk 5,11], poświęcamy się zupełnie sprawie szerzenia Królestwa Serca Jezusowego przez Niepokalaną, i dla naszych Dobrodziejów, co z nami dla tego ideału współpracują, jako też dla szerokich mas - 800.000 polskich Rycerzy i Rycerek Niepokalanej, co wśród swego otoczenia w myśl wskazówek, zaczerpniętych z "Rycerza Niepokalanej" - szerzą również miłość ku Niepokalanej, a przez Nią sprowadzają Jezusa do serc ludzkich i Jego Królestwo w nich umacniają.

Z głębokim szacunkiem całuję ręce Jego Ekscelencji

[O. Maksymilian Maria Kolbe]
przełożony klasztoru

[ 1 ] List rozsyłany do biskupów w Polsce z racji 10-lecia Niepokalanowa i 20-lecia Rycerstwa Niepokalanej.