692

Do o. Samuela Rosenbaigera [ 1 ]

Oryg.: ms Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Kop. kalk. maszynopisu: AN.
Niepokalanów, 8 V 1938

Maryja!

Drogi Ojcze Gwardianie,

W myśl listu Ojciec jutro do Jokohamy zawinie, więc odpisuję już do Nagasaki [ 2 ].

Z listów, które otrzymałem z Japonii, biła też silna tęsknota za powrotem Ojca do Mugenzai [no Sono], teraz więc najrozmaitsze trudności, zawiłości i kłopoty się porozwiązują.

Br. Celestyn [ 3 ], mimo poderwanego zdrowia, bardzo pragnie dokonać ofiary na misjach; sądzę, że jest to zdrowy objaw i o ile możności dobrze będzie, jeśli mu się to umożliwi. Musi tylko, wedle zaleceń lekarza, unikać fizycznego przemęczenia i strapień, gdyż to może spowodować atak epilepsji. Dlatego też starałem się go zawsze na duchu podnosić, pocieszać i nawet czekałem z upomnieniem do stosowniejszej chwili, jeżeli wskutek braku zdrowia uczynił coś nieroztropnego. Prócz tego podobno stwierdzono, że tycie zapobiega atakom. Dobrze by więc było, by silniej się odżywiał i nieco podtył. Zresztą złota to dusza.

Br. Seweryn [ 4 ] przesłał mi ostatnio list tak nieroztropnie wypisany, że "różni cenzorzy" po drodze nie znając charakteru piszącego, mogą sobie wyrobić pojecie o zakonie niezgodne z rzeczywistością. Takie przygnębiające okresy przychodzą na niego od czasu do czasu z tego może powodu, że na system nerwowy tęgo nadtargany przejściami z okresu wojny bolszewickiej i przechodził nieraz niebezpieczeństwa utraty życia. Zresztą i to gorliwa dusza.

Br. Iwo [ 5 ], słyszę, że kuleje, ale zdaje mi się, że i jego trudności nie są niepokonalne. Co do wszystkich w ogóle uważam, że mimo mniejszej lub większej zdolności czy umysłowej, czy fizycznej, czy nawet duchowej, na razie nie widać racyj, żeby pod wpływem ciepła serca przełożonych nie zlewali się wszyscy w jedną duszę coraz bardziej zapaloną ideałem poświęcenia się dla Niepokalanej bez granic.

Zbliża się kapituła. I mnie N. O. Prowincjał polecił zrobić projekt sprawy Niepokalanowa w przewidywaniu podziału Prowincji [ 6 ]. Trudne to zagadnienie, a jednocześnie bardzo ważne, bo utworzy precedens do rozwiązywania sprawy centrali MI i w innych krajach. Dlatego też proszę bardzo cały Niepokalanów japoński o modlitwę w tej sprawie, by Niepokalana sama wedle swej woli tą rzeczą pokierowała.

Serdecznie w Niepokalanej wszystkich, pozdrawiam

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 7 ]

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga sekretarza św. Maksymiliana, br. Kamila Banaszka, na karcie: "O. Samuel".

[ 2 ] Zob. Pisma, 629, przyp. 4.

[ 3 ] Br. Celestyn Moszyński.

[ 4 ] Br. Seweryn Dagis.

[ 5 ] Br. Iwo Czado.

[ 6 ] Podział jednej dotychczas prowincji zakonnej OO. Franciszkanów w Polsce na dwie: północną (z siedzibą w Warszawie) i południową (z siedzibą w Krakowie) nastąpił na kapitule prowincjalnejw sierpniu 1939 r.

[ 7 ] Podpis własnoręczny.