693

Do o. Gracjana Kołodziejczyka [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, 8 V 1938

Maryja!

Drogi Ojcze,

Już po kłopotach, prawda? Bo tam już o. Gwardian [ 2 ] z nowymi siłami i duchowymi, i angielsko-językowymi, no i kieszeniowymi, zjechał. Nie dziwię się, że i Ojcu czasem ręce opadały, bo i mnie też nieraz bezsilnie zwisały, ale wtedy nic lepszego zrobić nie można, jak wszystkie trudności Niepokalanej oddać, strzec się bardzo nie wtrącać się zbytnio w nie swoje sprawy, to znaczy w sprawy Niepokalanej, czyli te trudności, które raz już Jej oddane, przecież nie do nas należą.

U nas, dzięki Niepokalanej, wszystko coraz lepiej. Masoneria przez swoje różne macki coraz zacieklej w Niepokalanów uderza, ale też i Niepokalana przez swój Niepokalanów coraz wspanialej miażdży głowę tego węża [por. Rdz 3,15]. Ot tak, jak przystało w boju, coraz nowe ataki, kontrataki, obawy, naturalne niepokoje, radości zwycięstwa, prośby i dziękczynienia pod adresem Niepokalanej. - I Wy też nie róbcie inaczej, chociaż czasem ciemno, bo zwątpienie (ale to dobrowolne) byłoby oznaką, że wiara w Niepokalaną nieco osłabła, a tym sprawilibyśmy Jej raczej przykrość niż radość.

Nie mamy też się co dziwić, że inni otaczający nas ludzie mają nie tylko cnoty, ale i różne niecnoty, bo dopiero w niebie otrząśniemy się wszyscy z ułomności. Więc ochotnie i wesoło naprzód.

Wybiera się do Was o. Janusz [ 3 ]. Szczere złoto. Dusza całkowicie Niepokalanej oddana. Kuleje nieco na płuca, ale cóż to szkodzi. A może uda mu się zrobić to, o czym ja marzyłem, to znaczy złożyć swoje kości pod trwały fundament w Mugenzai no Sono [ 4 ].

Na razie tylko tyle, bo czasu mało, a roboty duża moc.

Oremus ad invicem [ 5 ]

br. M[aksymilian M-a] K[olbe] [ 6 ]

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga sekretarza św. Maksymiliana, br. Kamila Banaszka: "O. Gracjan Kołodziejczyk".

[ 2 ] O. Samuel Rosenbaiger.

[ 3 ] O. Janusz Koza wyjechał z Polski na misje do Japonii w listopadzie 1938 r. - zob. Pisma, 711 i 713.

[ 4 ] Zob. Pisma, 706.

[ 5 ] Módlmy się nawzajem za siebie.

[ 6 ] Inicjały własnoręczne.