720b

Do br. Kasjana Teticha

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 18. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 10 XI 1938

Maryja!

Drogie Dziecko! Otrzymaliście już telegram, który wysłałem z Krakowa, że N. O. Prowincjał [ 2 ] do Was się wybiera. Więc wszystkie bolączki załatwi na miejscu.

Co do br. Wiktora, to bynajmniej on się nie "podlizywuje". Jest to bardzo gorliwa dusza. Oby jak najwięcej takich. Należy do długiej listy tych, co się na misje zgłosili, a jedzie, bo go sam wybrałem. Potem dopiero powiedział mi od jak dawna modli się o łaskę pojechania na misje. Powtarzam, że bardzo gorliwa to dusza.

Smutno mi, że duch osłabł, ale mam nadzieję, że po przyjeździe nowych sił i wizytacji N. O. Prowincjała nowe życie Niepokalana wleje w dusze dobrej woli. Jeżeli zaś kto by nie miał woli dobrej, to na to nie ma lekarstwa. Nawet Pan Bóg nie gwałci wolności woli. Tylko ci, co chcą, się zbawią i uświęcą.

W Niepokalanej

br. Maksymilian

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje odręczny dopisek św. Maksymiliana na górze listu: "Br. Kasjan".

[ 2 ] O. Anzelm Kubit.

[ 3 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.