720a

Do prezydenta miasta stołecznego Warszawy Stefana Starzyńskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu.: AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo Milicji Niepokalanej | Rycerz Niepokalanej | Rycerzyk Niepokalanej | Mały Dziennik | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa|(Wr.) st[acja] kol[ejowa] Szymanów | PKO 150. 283 | Telefony: Błonie 88, Teresin k[oło] Sochaczewa 13 | Telegram: Rycerz Teresin k[oło] Soch[aczewa].
Niepokalanów, 5 XI 1938

Wielmożny Panie Prezydencie

W odpowiedzi na zaproszenie z dnia 2 listopada do wzięcia udziału w obchodzie święta Niepodległości [ 1 ] w charakterze członka honorowego Prezydium Komitetu mam zaszczyt donieść, że chętnie przyjmuję zaproszenie i zgadzam się na zamieszczenie mego nazwiska pod odezwą Komitetu.

Z głębokim szacunkiem

O. M[aksymilian] K[olbe]

[Adres na odwrocie] J[aśnie] Wielmożny Pan Prezydent | Stefan Starzyński | Warszawa

[ 1 ] W 1938 r. przypadło 20-lecie odzyskania niepodległości i w związku z tym obchód tej rocznicy był bardziej uroczysty.