722a

Do współbraci zakonnych z wydawnictwa "Il Cavaliere dell’Immacolata" w Camposampiero k. Padwy

Oryg.: ms Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo Milicji Niepokalanej | Rycerz Niepokalanej | Rycerzyk Niepokalanej | Mały Dziennik | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa (War[szawskie]), st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | PKO 150. 283 Telefony: Błonie 88, Teresin k[oło] Sochaczewa 13. Telegram: Rycerz Teresin k[oło] Soch[aczewa]. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 22 XI 1938

Maria

Carissimi miei

Mi sono rallegrato che fra Voi c’è tanto zelo per la causa dell’Immacolata. La lettera inviata a me [l’]ho fatta vedere al nostro M[olto] R[everendo] Padre Provinciale, il quale parte adesso per la visitazione per Giappone e passa per Roma. Così ne parlerà al Rev[erendissi]mo Padre Generale ed allora vedremo che [cosa] deciderà Lui.

Spero anch’io che il Padre Girolamo Biasi penserà all’Italia.

Tanti saluti a tutti i Padri e Frati.

Nell’Immacolata commilite ed in S[anto] P[adre] Francesco confratello

fr. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]

[Przekład polski]

Maryja

Moi Drodzy

Cieszę się bardzo, że wśród Was jest tyle zapału dla sprawy Niepokalanej. List nadesłany do mnie pokazałem naszemu Najprzewielebniejszemu Ojcu Prowincjałowi [ 1 ], który teraz odjeżdża na wizytację do Japonii i przejeżdża przez Rzym. Tak więc będzie rozmawiał o tym z Najprzewielebniejszym Ojcem Generałem [ 2 ] a wtedy zobaczymy, co On zadecyduje [ 3 ].

Również i ja się spodziewam, że o. Girolamo Biasi będzie myślał o Włoszech [ 4 ].

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Ojców i Braci.

W Niepokalanej współrycerz i w św. Ojcu .Franciszku współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Podpis własnoręczny.

[ 2 ] O. Anzelmowi Kubitowi.

[ 3 ] O. Bedą Hessem.

[ 4 ] Chodziło o przysłanie braci z Niepokalanowa do wydawnictwa "Rycerza" włoskiego - zob. Pisma, 738a, oraz 745, przyp. 3.

[ 5 ] Św. Maksymilian wyraża nadzieję, że zmarły w opinii świętości współzałożyciel Rycerstwa Niepokalanej o. Biasi będzie dopomagał z nieba w sprawach związanych z pismem i Niepokalanowem włoskim.