723

Do ks. prałata Wacława Blizińskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 23 XI 1938

Najczcigodniejszy Księże Prałacie,

W imieniu własnym i całego Niepokalanowa śpieszymy wyrazić Księdzu Prałatowi serdeczną radość z powodu powołania Księdza Prałata do Izby Senackiej przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej [ 1 ].

Zaszczyt ten i wyróżnienie ze strony Głowy Państwa przyjmą wszyscy Polacy-katolicy z niekłamanym zadowoleniem, rozumiejąc i oceniając należycie owocną pracę, jaką Ksiądz Prałat zasłużył się dla Ojczyzny.

Niepokalana niech będzie duszą dalszej działalności Księdza Prałata.

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[Adres] Ks. Prałat | Bliziński | Lisków k[oło] Kalisza [ 3 ]

[ 1 ] W myśl art. 47 Konstytucji kwietniowej Senat RP składał się z senatorów powoływanych w 1/3 przez Prezydenta, a w 2/3 w drodze wyborów.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.

[ 3 ] Ręką sekretarza br. Kamila Banaszka.