725

Do Konrada Libickiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 5 XII 11938

Wielmożny Panie Dyrektorze,

Chciałbym zwrócić uwagę, że audycja nadana w niedzielę dnia 4 bm. o godz. 18.15 pt. "Boże, co za wstyd" - nie zgadzała się z moralnością katolicką i ze względu na treść i ze względu na to, że zupełnie nieodpowiednio wpleciono tu imię Boga, które mniej niestosowne bywa w ustach mówiącego w takich okolicznościach z przyzwyczajenia, niżeli w audycji radiowej.

Z głębokim szacunkiem

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 1 ]

[Adres] [ 2 ] W[ielmożny] P[an] Libicki | Nacz[elny] Dyr[ektor] Polskiego Radia | Warszawa | Mazowiecka 5

[ 1 ] Inicjały własnoręczne

[ 2 ] Ręką sekretarza br. Kamila Banaszka.