724

Do redakcji "Misji Katolickich" [ 1 ]

Oryg.: brak - Odp.: ms AN.

[Niepokalanów,] 5 XII 1938

Honorarium za artykuły
do "Misji Katolickich"

Przewielebny Księże Redaktorze,

Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych misjonarzy za łaskawą ofiarę (zł 300,- trzysta), którą Przewielebny Ksiądz Redaktor raczył przeznaczyć na potrzeby japońskiego Niepokalanowa. Matka Najświętsza nie omieszka hojnie wynagrodzić.

Z należną czcią

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Ks. Red[aktor] "Misji Katolickich", Warszawa, Rakowiecka 64

[ 1 ] Miesięcznik ilustrowany "Misje Katolickie" w 1938 r. był redagowany przez o. Jana Piwińskiego TJ (styczeń-sierpień) i o. Czesława Sejbuka TJ (wrzesień-grudzień). Jak wynika z daty, ofiarę na misje w Japonii złożył ks. Sejbuk.