735

Do o. Wincentego Borunia [ 1 ]

Oryg.: rkps brudnopisu AN. Trzy karty jednostr. zapis. Ms Archiwum Postulacji Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 7 II 1939

Maryja

Drogi Ojcze!

Wreszcie zdobywam się na chwila czasu i kilka słów. - Bardzo przepraszam za tak duże opóźnienie.

Uważam, że dla porządku i dla większej podniety w gorliwości dla rozwijania sprawy MI, dobrze by było, żeby doroczne sprawozdania z "sedes filiales" [ 2 ] przychodziły do prymarii, a ta zebrawszy je wszystkie razem w jedno, mogła podzielić się wiadomością z wyników całorocznej pracy całej światowej MI i poszczególnych jej komórek z każdą z tych "sedes", by i członkowie, zapisani do tych "sedes", nabierali coraz więcej ochoty do dalszej pracy z zaznajomienia się o wynikach pracy drugich i o metodach, jakimi do tych wyników doszli.

Dobrze by też było, żeby corocznie z początkiem np. grudnia kwestionariusz powędrował z prymarii do poszczególnych "sedes", by im przypomnieć obowiązek sprawozdania. Bez wątpienia prymaria z braku specjalnego o. dyrektora nie może normalnie funkcjonować. OO. Jezuici urządzili się tak, że każdorazowy o. generał jest director ordinarius [ 3 ] Apostolstwa Modlitwy i wyznacza ojca dyrektora delegowanego, który prowadzi całą sprawę wedle otrzymanych dyrektyw.

"Rycerz" łaciński pasowałby [ 4 ] bardziej w Niepokalanowie ogólnym, łacińskim, przy prymarii, ale na razie N[ajprzewielebniejszy] O. Generał polecił wydawać go w Polsce ze względu na to, że tu już są po temu środki. Z czasem zobaczymy, jak Niepokalana sprawę rozwinie. W takim Niepokalanowie ogólnoświatowym pracowaliby przedstawiciele najrozmaitszych narodów.

Sformułowanie takie czy inne statuty MI w Kolegium nie będzie tak istotne (choć potrzebne też jest), jak pogłębianie zbliżenia do Niepokalanej i oddania się Jej bezgranicznego i potem przygotowanie się do usilnego rozpowszechniania MI wedle dyplomika MI w Prowincji i kraju, do których się należy.

Masoneria zarówno jak i komunizm przeciwstawiają się Kościołowi Bożemu, ale podczas gdy masoneria nie kwestionuje teoretycznie własności prywatnej (praktycznie wymaga od członków oddania dla siebie wszystkiego), to komunizm teoretycznie i praktycznie zaprzecza prawu własności. Masoneria jednak jest bardziej rozpowszechniona wpośród ludzi wpływowych i systematycznie a skrycie kieruje całą prawie robotą przeciw Kościołowi. Tu i tam znajdujemy tych samych żydów tańczących dookoła złotego cielca.

MI stara się o nawrócenie wszystkich, którzy nawrócenia potrzebują z masonerią na czele, i o uświęcenie wszystkich i każdego z osobna, co są i będą kiedykolwiek i gdziekolwiek.

Na razie tych kilka tylko słów posyłam, z prośbą o modlitwę, byśmy nie dali rady Niepokalanej bruździć.

[O. Maksymilian M-a Kolbe] [ 5 ]

PS. Czy mógłbym prosić o przesłanie książki "La Madonna nel dogma christiano" [ 6 ].

[ 1 ] Adresat nie jest pewny. O. Wincenty Boruń pełnił urząd asystenta generalnego w Rzymie. Zachowany rękopis jest brudnopisem właściwego listu pisanego na maszynie. Adresatem może być także o. Wojciech Topoliński, postulator generalny.

[ 2 ] Z siedzib filialnych.

[ 3 ] Dyrektorem zwyczajnym.

[ 4 ] W maszynopisie błędnie: pracowałby.

[ 5 ] W oryginale maszynopisowym podpis własnoręczny.

[ 6 ] Postscriptum tylko w oryginale pisanym na maszynie. Chodziło o książkę: E. Campana, Maria nel dogma cattolico, Torino 1928 - zob. Pisma, 786, przyp. 7.