737

Do br. Tyberiusza Zalewskiego [ 1 ]

Oryg.: brak. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
N[iepokalan]ów, 12 II 1939

Maryja

Drogie Dziecko!

Przyjmuję do wiadomości Twe zgłoszenie na misje. Niepokalana pokieruje sama kiedy i gdzie. Niech Ci Niepokalana błogosławi.

br. Maksymilian M-a Kolbe

List z dawnym numerem 740.

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje adnotacja św. Maksymiliana na odwrocie: "Br. Tyberiusz / O. M."