738

List okólny do składających ofiary na Msze św.

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
[Niepokalanów, 13 II 1939]

Wyjaśniamy uprzejmie, że nie możemy przyjąć [na] Msze św. ofiary poniżej 3 zł, gdyż w razie przesłania tej intencji do odprawienia innym kapłanom, musielibyśmy sami dopłacać.

W Niepokalanowie istnieje też czasowy "Misyjny Związek Mszalny" [ 1 ]. Jeśli kto w intencji osób żywych czy zmarłych ofiaruje 1 zł na misje, to osoby te jako Członkowie Związku korzystają przez cały rok z dwu Mszy św., w każdą mianowicie środę i sobotę (począwszy od dnia wpisu), które odprawiają się przed ołtarzem Matki Najświętszej Niepokalanej w Niepokalanowie.

Za Ofiarodawców, którzy wedle możności dopomagają nam w pracy nad zdobyciem całego świata Niepokalanej, a przez Nią Najśw[iętszemu] Sercu Jezusowemu, tak Ojcowie we wszystkich Mszach świętych jak i Bracia codziennie wspólnie się modlą.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

List z dawnym numerem 737.

[ 2 ] Misyjny Związek Mszalny istnieje w Niepokalanowie od stycznia 1933 r.