755

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 30 VI 1939

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

O. Aleksy Tabaka prosił z domu o nieco intencji z tym, by jemu posłać tylko dwa złote, a resztę zostawić na Niepokalanów.

Z Iwieńca przyjechał gwardian o. Hilary [ 1 ] i prosił o nieco intencji, by tak łatwiej popłacić długi.

Br. Baltazar [ 2 ] przed ślubami solemnymi odbył rekolekcje na ustroniu u OO. Kamedułów w Bieniszewie, życzliwy nam bardzo ich przełożony [ 3 ] nie chciał przyjąć wynagrodzenia, ale można było wyczuć, że i im ciężko i chętnie by przyjęli nieco intencji mszalnych.

Poprosiłbym więc o pozwolenie zadowolenia wyżej wymienionych.

Co do młyna, nie spotkałem na papierach żadnego dopisku, przypuszczam więc, że potwierdzone, ale chciałbym się upewnić.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 4 ]

P

[ 1 ] O. Hilary Pracz-Praczyński.

[ 2 ] Br. Baltazar Strużewski.

[ 3 ] O. Alojzy Poprawa.

[ 4 ] Podpis własnoręczny.