755a

Do księdza proboszcza na Litwie o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: brak. - Kopia kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 5 VII 1939

L[audetur] J[esus] Ch[ristus] - Maryja!

Przewielebny Księże Proboszczu

Uprzejmie prosimy Przewielebnego Księdza Proboszcza o łaskawe poprawienie tłumaczenia dyplomiku MI w języku litewskim i o wystaranie się w miejscowej Kurii Biskupiej o aprobatę.

Jak wiadomo Przewielebnemu Księdzu, dyplomik MI jest już przetłumaczony na kilkanaście języków. Niektóre z nich załączamy Przewielebnemu Księdzu dla orientacji. Jak przypuszczamy, dyplomik w języku litewskim może się dużo przyczynić do szerzenia czci Niepokalanej. Nie wątpimy również, że w przyszłości ukaże się i ulotka MI w języku litewskim.

Niech Niepokalana za wszystko stokrotnie nagrodzi.

Już z góry składamy przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać" za łaskawą współpracę i życzymy błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej.

Z należnym szacunkiem i czcią

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 1 ]

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.