759

Do o. Dumitru Lucaciu

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 19 VIII 1939

Admodum Reverende Pater

Gratissimo cum animo recepi librum "Medalia minunata a Armatei Maicii Domnului" a Clericis Collegii editum in lucem.

Firmissime credo Immaculatam, omnium gratiarum Mediatricem et nostri Ordini gratiam regenerationis ac abundantis incrementi non denegare si Fratres nostri ex toto corde Illi se consecrabunt et animas aliorum Illi dulciter subiugare ferventer quaerebunt.

In S[ancto] Patre nostro Francisco

addictissimus

fr. M[aximilianus] K[olbe] [ 1 ]

[Adres] Romania | Adm[odum] Rev[erendus] Pater Rector | Pater Demetrius Maria Lucaciu | Seminarul Franciscan Teologic | Bacau, Liuzi - Calugara

[Przekład polski]

Przewielebny Ojcze

Z wielką radością otrzymałem książkę "Medalia minunata a Armatei Maicii Domnului", wydaną przez kleryków z Kolegium [ 2 ].

Najmocniej wierzę, że Niepokalana, Pośredniczka wszystkich łask, nie odmówi i naszemu Zakonowi łaski odrodzenia i wielkiego wzrostu, jeżeli Bracia nasi poświęcą się Jej z całego serca i będą się gorliwie starać, by poddać dusze innych pod Jej słodkie panowanie.

W św. Ojcu naszym Franciszku

oddany

br. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[ 1 ] Inicjały ręką sekretarza.

[ 2 ] Dzieło pt. Medali minunata bliżej nie znane.