760

Do bł. Piusa Bartosika

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Kraków, 22 VIII 1939

Maryja

Drogi Ojcze!

Mówił mi wczoraj o. Julian [ 1 ], że skarżył mu się swego czasu prowincjał kapucyński, iż gdy z jego polecenia sekretarz prowincji rozesłał zawiadomienia do pism, to IKC [ 2 ] i "Głos Narodu" [ 3 ] zamieściły, a "Mały Dziennik" odpisał, że spóźnionych wiadomości nie zamieszcza. - Proszę polecić o. Marianowi [ 4 ], by zrobił dochodzenie i chciałbym wynik jego zakomunikować o. Julianowi lub przeprosić osobiście o. prowincjała kapucyńskiego.

Co do ogłaszania wyniku naszej kapituły uważam, że lepiej będzie nie robić dużo hałasu w prasie, ale zachować pewną proporcję do podobnych wiadomości dotyczących innych.

O powyższych sprawach już bezpośrednio napisałem o. Marianowi, to nie będzie konieczności piłować.

Nam tu modlitwy dużo potrzeba. Niechaj więc bracia się modlą, a są między nimi dusze bardzo miłujące Boga, bo rzeczywiście w Niepokalanej Go kochają, stąd też mają duży wpływ na Najśw[iętsze] Serce Boże.

W Niepokalanej i w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M. Kolbe

PS - Powiedziałem N[ajprzewielebniejszemu] O. Wizytatorowi [ 5 ], że mamy księgę kasową, o której pisał w uwagach wizytacyjnych, i że więc było tu tylko nieporozumienie, że on jej nie widział.

Tak samo mówiłem, że N. O. Prowincjał pozwolił przyjmować po 16 latach życia po swej wizytacji, i [o] nakazie, by po 17 [latach] przyjmowano. - Odrzekł, że szkoda, iż to nie było napisane w księdze.

O. Antoninowi [ 6 ] serdeczne pozdrowienia.

[ 1 ] O. Jolian Mirochna

[ 2 ] Zob. Pisma, 110, przyp. 2.

[ 3 ] Zob. Pisma, 102, przyp. 8.

[ 4 ] O. Marianowi Wójcikowi.

[ 5 ] O. Wincentemu Boruniowi.

[ 6 ] Bł. Antoninowi Bajewskiemu.