763

Do niemieckiego starosty powiatowego w Sochaczewie [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, grudzień 1939] [ 2 ]

Maryja!

Upraszamy niniejszym o łaskawe pozwolenie na dalsze wydawanie miesięcznika pt. "Rycerz Niepokalanej".

Celem jego będzie jedynie szerzenie czci i miłości ku Niepokalanej w duszach.

Wierzymy niezachwianie, że Ona żyje w niebie i kocha każdą duszę na ziemi, ale nie wszyscy Ją znają i wzajemnie - jak na to zasługuje - Ją kochają i stąd mniej zażywają szczęścia jeszcze nawet tu na ziemi, jakby zażywać mogli. Dlatego też w myśl ducha "Milicji Niepokalanej" pragniemy dać Ją coraz bardziej duszom poznać i miłość ku Niej coraz więcej pogłębiać w duszach. Pragnęlibyśmy każdej duszy na ziemi we wszystkich językach opowiedzieć o każdej łasce, jaką Ona zlewa na dusze, by do większej jeszcze ufności i miłości je pobudzić.

Na razie "Rycerz Niepokalanej" wychodził dopiero w językach łacińskim, polskim, włoskim i japońskim, a dyplomiki zawierające ideał Milicji Niepokalanej zostały wydane zaledwie w 13 językach, tj. w polskim, angielskim, arabskim, czeskim, łacińskim, flamandzkim, holenderskim, japońskim, francuskim, łotewskim, niemieckim, portugalskim, włoskim, ale pragniemy z czasem nie opuścić żadnego z języków używanych powszechniej na ziemi.

"Rycerz Niepokalanej" działa wyłącznie miłością, a jeżeli co kiedy mniej zgodne z miłością by się wydarzyło, to na pewno nie jest w myśl ducha MI, ani wedle intencji władz zakonnych.

Polityka nie należy do celu Milicji Niepokalanej, jak to wykazuje załączony dyplomik, toteż i "Rycerz Niepokalanej" jako organ MI nią się wcale zajmował nie będzie.

[O. Maksymilian M-a Kolbe
przełożony klasztoru]

[ 1 ] Cały tekst, pisany zresztą ołówkiem, miał być dopiero przetłumaczony na jęz. niemiecki.

[ 2 ] Do ustalenia daty posłużyła wzmianka w liście z 21 V 1940: "Od grudnia ub.r. robiliśmy starania o wydawanie «Rycerza Niepokalanej», lecz do tej pory pozwolenia jeszcze nie mamy" - zob. Pisma, 774. Por. też list z 2 I 1940: "Staramy się tu [w Niepokalanowie] dać poznać Niepokalaną także naszym «gościom» i w Sochaczewie, i tutaj". - "Formalności «Rycerzowe» jeszcze nie ukończone" - zob. Pisma, 765.