762

Do Marii Jaroszewskiej oraz Janiny i Romana Kowalskich

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.

[Niepokalanów,] 25 XII 1939

Wielmożna Pani Jaroszewska z córkami
i Państwo Kowalscy
w miejscu [ 1 ]

Niech Niepokalana hojnie wynagrodzi za serdeczne życzenia i łaskawe ofiary dla klasztoru z okazji świąt Bożego Narodzenia.

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Adresaci mieszkali we wsi Paprotnia, w sąsiedztwie Niepokalanowa. - Maria Jaroszewska gorliwie wspomagała Niepokalanów od samych jego początków.