769

Do Marii i Stefana Jaroszewskich

Oryg.: ms AN. Kartka - fot. jednostr. zapis. z widokiem Niepokalanowa i napisem: Wesołego Alleluja!
[Niepokalanów, marzec 1940] [ 1 ]

Wielmożni Państwo Jaroszewscy

Za ofiarę na święta i życzenia niech Niepokalana Dziewica stokrotnie nagrodzi.

Nawzajem życzymy dużo radości z tryumfu Chrystusa zmartwychwstałego i obfitego strumienia łask od Niepokalanej Matki.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Data przyjęta na podstawie oceny, że mogło tu chodzić tylko o tę Wielkanoc okupacyjną.

[ 2 ] Podpis własnoręczny.