768b

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Kartka poczt. jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 16 III 1940

Maryja

Drogi Ojcze!

Pocztówkę otrzymałem - Bóg zapłać. Po trzymiesięcznym internowaniu z grupką około 30 braci, którzy pozostali [wcześniej] dla obsługi kaplicy i służenia żywnością i odzieżą tym, co uchodzili przed linią bojową lub powracali po przejściu tej linii,w dzień Niepokalanego Poczęcia zostaliśmy zwolnieni, a nazajutrz dostali się na powrót do klasztoru. Był też razem o. wikary Pius [ 1 ].

Dzięki Niepokalanej misjonarzujemy modlitwą, przykładem i pracą.

br. Maksymilian M. Kolbe

[Dopisek] "Kishi" nie przychodzi; ostatni numer był z września [ 2 ].

[Adres] Przewielebny Ojciec Gwardian | O. Mgr Samuel Rosenbaiger | Mugenzai Seibo no Kishi | Nagasaki | Hongochi Machi 196 | Japan - Nippon Asia - via Siberia

[Stempel pocztowy] Teresin k. Sochacz. 17 III 40

[Nadawca] Klasztor OO. Franciszkanów | Poczt. Teresin k. Soch. | Niepokalanów | Generalgouvernement - Polen

[ 1 ] Bł. Pius Bartosik.

[ 2 ] W oryginale wyraz "wrzesień" napisany znakiem japońskim.