77

Do o. Henryka Górczanego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Grodno, koniec marca 1924] [ 2 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Za artykuł Bóg zapłać. Zamieściłem go w numerze kwietniowym. Oczywiście co miesiąc o coraz inny poproszę i to zwłaszcza o treści wyświetlającej prawdy wiary pod względem historycznym, dogmatycznym, moralnym, prawnym liturgicznym itd., bo ten dział pozostaje do objęcia. Bardzo pożądane są tu ilustracje. Poproszę o przesyłanie mi już gotowych klisz (Jabłoński pod bokiem) i odciąganie kosztów z należytości za "Rycerza" w zakrystii. Poproszę też o zawiadamianie o cenach klisz, bym mógł uczciwie prowadzić rachunki. - Co do terminu, to ze względu na brak większej maszyny rękopis wraz z kliszami musi wylądować w Grodnie około pierwszego poprzedniego miesiąca, bo inaczej nastąpiłoby opóźnienie numeru.

Mam nadzieję, że w ciągu wakacji uda się wszystkim członkom koła redaktorskiego (o. Alfons, o. Bonawentura, o. Samuel) jechać gdzieś razem i omówić plan "wojny prasowej".

O "memento" bardzo proszę, bym Niepokalanej nie przeszkadzał.

Twój

br. Maksymilian

PS - Przy przesyłaniu rękopisu poproszę o krytykę każdego poprzedniego numeru. Może masz jakie pomysły co do kalendarza na 1925? [ 3 ]

[ 1 ] Analiza zawartości numeru kwietniowego RN z 1924 r. wykazuje, że adresatem listu może być tylko "Frater" - autor art. pt. Nie zachwiał się, RN 3 (1924) 57-59, czyli o. Henryk Górczany, który mieszkał w Krakowie i miał pod bokiem zakład chemigraficzny Jabłońskiego (ul. Franciszkańska 4).

[ 2 ] Miejsce i datę ustalono na podstawie treści listu.

[ 3 ] Był to pierwszy kalendarz RN.