774a

Do o. Bedy Hessa, generała zakonu

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 25 V 1940

G[esù] M[aria] G[iuseppe] Fr[ancesco]

Reverendissimo Padre Generale!

Non dubito che Ella accetterà volentieri anche qualche parola di augurio per il Suo onomastico dal Niepokalanów.

Ci siamo appena un terzo di prima, ma insieme coi altri Fratelli i quali per diversissime ragioni non hanno ancora potuto ritornare al convento materno fino a questi che esiliati lavorano in lontana Siberia, Le inviamo i cordialissimi augurii della copiosissima benedizione del buon Dio per mezzo dell’Immacolata mediatrice di ogni grazia.

Ci benedica

fr. Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Nie mam wątpliwości, że zechce Ojciec przyjąć od Niepokalanowa kilka słów życzeń z okazji swoich imienin.

Jesteśmy tu zaledwie jedną trzecią poprzedniej [liczby], lecz razem z innymi Braćmi, którzy [rozrzuceni] po najrozmaitszych okolicach nie mogli jeszcze wrócić do macierzystego klasztoru, aż do tych, co wygnani pracują na dalekiej Syberii, przesyłamy Ojcu najserdeczniejsze życzenia jak najobfitszego błogosławieństwa dobrego Boga przez Niepokalaną Pośredniczkę wszelkiej łaski.

Niech nas Ojciec pobłogosławi

br. Maksymilian M. Kolbe