775

Do superiora OO. Stanisławitów

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 17 VI 1940

L[audetur] I[esus] Ch[ristus] - Maria!

Przewielebny Ojcze Superiorze,

Wskutek dużego nawału prac, dopiero dzisiaj mogę odpisać na otrzymany list.

Ponieważ br. Lucydiusz [ 1 ] jest nowicjuszem, a nowicjat się rozpoczyna, więc ma on już pozwolenie na powrót do Niepokalanowa. Braci znających się na rolnictwie jest u nas niewielu, a pracy mamy bardzo dużo, dlatego też nie będziemy mogli przysłać innego brata.

Polecając się modlitwom, pozostaję z wyrazami szacunku

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]
przełożony klasztoru

[Adres] Przewielebny Ojciec Superior | Klasztor OO. Stanisławitów | Janów Podlaski | Lb.

[ 1 ] Br. Lucydiusz Czaja.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.