776

Do Marii Kolbe [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 10 VII 1940]

[PS] Serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę, byśmy Niepokalanej nie dali rady bruździe.

Wdzięczny syn

O. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Kamila Banaszka z 10 VII 1940 do Marii Kolbe.