780a

Do br. Jana B. [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp. rękopiśmienny, sporządzony przez br. Rufina Majdana: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 8 VIII 1940

M[aryja]

Drogie Moje Dziecko

Wczoraj otrzymałem Twój list z 28 V (a może VI) [ 2 ]. Bracia Twoi powracają do domu. Ty też powrócić możesz. Pracy w domu bardzo wiele, tak że rąk nie staje, bo zaledwie jest ich trzecia część całości mieszkańców domu. Obecnie zakładamy mleczarnię okręgową, a w dalszym ciągu rozwija się naprawa maszyn rolniczych i sporo, sporo innej roboty dla całej okolicy.

List Twój przeczytałem Twym Braciom i będą o Tobie pamiętać. Mamusia bardzo Cię kocha, możesz się tym szczerze cieszyć.

Tym, co są z Tobą, chętnie służylibyśmy lekarstwami, a zwłaszcza tym, o których mówisz, ale obecnie trudno. Jak się bardziej uspokoi, to mam nadzieję, że dużo więcej bliźnim dopomóc będzie można. Obecnie pamiętamy o wszystkich.

Przyjdzie czas, to się zobaczymy, chociażby nie na tej ziemi. Zresztą N[ajświętsza] Matuchna sama postara się, jak będzie najlepiej.

Ściskam Cię i całuję.

Twój tatuś

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Kopia zawiera tytuł: Odpis listu wysłanego przez o. Maksymiliana do brata Jana B... Dwie pozostałe litery nazwiska, zapisanego prawdopodobnie w skrócie, są nieczytelne, a wykaz braci obecnychw Niepokalanowie w 1939 r. nie pozwala jednoznacznie ustalić nazwiska adresata.

[ 2 ] Nie wiadomo, czy zawartość nawiasu znajdowała się w oryginale, czy pochodzi od kopisty.