780

Do br. Onufrego Babika

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 7 VIII 1940

Maryja!

Drogie Dziecko!

List otrzymałem. Niech Niepokalana opiekuje się Tobą zawsze. Już chwila nadeszła. Można do Niepokalanowa powrócić. Dzięki Niepokalanej trudności, o których obszerniej ustnie, ustały. Obecnie, kto tylko gotów dla Niepokalanej na wszystko, może już powrócić. Gotowość ta potrzebna, bo jeszcze nie ma pokoju w Europie; zresztą czy w akcie poświęcenia nie zawiera się ona? Nigdzie tak nie można zachować ślubów jak w klasztorze; dlatego i inni bracia, o których w liście, mogą też już przybyć. Do listu dołączone "Echo" [ 1 ] powie więcej i obszerniej.

Polecam Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Św. Maksymilian nazywa zapewne "Echem" (domyślnie: Niepokalanowa) drugą część listu nr 777, noszącą podtytuł: "Nieco wieści z Niepokalanowa", ewentualnie drugą część listu nr 774 od słów: "Trochę wiadomości".