781a

Do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie

Oryg.: brak. - Odp.: Rufin M. Majdan OFMConv, "Ważniejsze wydarzenia w Niepokalanowie 1 VIII 1939 - 25 VIII 1941", Niepokalanów 1941, ms, 11.
[Niepokalanów,] 19 VIII 1940

Dnia 19 września 1939 roku był z 28 braćmi internowany do Niemiec. Powrócił z nimi i o. Piusem Bartosikiem do Niepokalanowa 9 grudnia, gdzie obecnie przebywa wrazz dwustu [ 1 ].

O. Maksymilian Maria Kolbe

[ 1 ] O. Samuel Rosenbaiger jeszcze przed otrzymaniem listu od św. Maksymiliana z 16 III 1940 (zob. Pisma, 768b) zwrócił się z Nagasaki do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z zapytaniem, gdzie przebywa św. Maksymilian. Własnoręczną odpowiedź poszukiwanego otrzymał na tym samym formularzu zapytania poprzez biuro MCK w Genewie. Bardzo prawdopodobne, że przyjęta tu za odpisem data odpowiedzi jest nieścisła - zob. Pisma, 772.