782

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 24 VIII 1940

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Przewielebny Ojcze Komisarzu! [ 1 ]

Wedle możności czynię zadość życzeniom wyrażonym w liście. U nas Niepokalana daje namacalnie odczuć swą opiekę. Od zwolnienia z niewoli w dniu Jej Niepokalanego Poczęcia [ 2 ] coraz to nowe łaski. Bylebyśmy tylko im odpowiedzieli. Kilku słabszych braci jeszcze bardziej osłabło poza furtą, ale - dzięki Niepokalanej - są to tylko wyjątki. Ogół spełnił dobrze swą misję, jak to stwierdzają listy proboszczów, w których parafiach przebywali.

Jutro - jak wszędzie teraz - niepewne, ale bez Woli Bożej nic się wydarzyć nie może, a Ona [Niepokalana] tu Właścicielką i Panią, może rozporządzać, jak Jej się podoba.

Wszyscy bracia, gotowi na wszystko, mają obecnie możność powrotu. Wielu z nich odgrodziły granice wschodnie i zachodnie i ci nie mają prawie możności, są i tacy, co na wszystko aż zdecydować się nie mogą, a może czasem i przykleili się nieco do rodziny. - Oby jak najprędzej nastały spokojne normalne czasy.

Oremus ad invicem [ 3 ].

Serdeczne nawzajem pozdrowienia

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] W czasie wojny w miejsce nieobecnego prowincjała o. Wincentego Borunia generał zakonu o. Beda Hess komisarzem prowincji południowej (krakowskiej) mianował o. Anzelma Kubita.

[ 2 ] Zob. Pisma, 767, przyp. 2.

[ 3 ] Módlmy się nawzajem za siebie.