792

Do br. Jacka Dołęgowskiego

Oryg.: ms AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.
[Niepokalanów. 18 X 1940] [ 1 ]

Drogie Dziecko,

Już rok przeminął, jakżeśmy się rozstali. Prawie połowa rodzeństwa znajduje się poza domem i sporo też poza wschodnią granicą... Do tych ostatnich chciałbym przynajmniej teraz skierować kilka słów listem.

Z zastępcą Piusem [ 2 ] i garstką innych powróciłem z trzymiesięcznej niewoli w dzień 8 grudnia [ 3 ]. Od tego czasu ruszyło adorowanie, ślusarnia, kuźnia, blacharnia, tartak, stolarnia itp. Mamusia troszczy się czule o wyżywienie wszystkich.

Z bliższych znajomych przenieśli się do wieczności Cyryl, Bonfiliusz, Józef Szymański, Celestyn Sowa, Amatus i Rodrycjusz [ 4 ].

Staruszek Szymon Łaś też tu mieszka i jest zdrów. Tak samo Koziura, Wierdak, Antonin [ 5 ] i Urban [ 6 ].

I wojny wiecznie nie trwają, więc spodziewam się, że się znowu [kiedyś] zobaczymy a i Mamusia bardzo pragnęłaby Cię widzieć. Staraj się dobrze prowadzić, by miała z Ciebie pociechę.

Co tam słychać dobrego?

Serdecznie ściskam i całuję.

Twój ojciec

Maksymilian

[Adres] Dołęgowski Józef | w[ieś] Brzóski Brzezińskie | p[oczta] Wysokie Mazowieckie | USSR - Russland

[Stempel pocztowy] Sochaczew 18 10 1940

[Nadawca] Maksymilian Kolbe | p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa | Gubernia Generalna

[ 1 ] Data stempla pocztowego.

[ 2 ] Bł. Piusem Bartosikiem.

[ 3 ] Zob. Pisma, 767, przyp. 2.

[ 4 ] Zob. Pisma, 774.

[ 5 ] Bł. Antonin Bajewski.

[ 6 ] O. Urban Cieślak.