796

Do br. Kacpra Wydrycha [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna kartę jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 21 X 1940]

Maryja!

Gdy każdą sprawę przy okienku [ 2 ] poprzedza się i kończy imieniem "Maryja" w duszy lub innym aktem do Niej, to nerwy się uspokoją. Dużo z Nią rozmawiajmy, a raczej pozwólmy się Jej coraz doskonalej prowadzić [ 3 ].

O. M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Odpowiedź na kartce skierowanej przez br. Kacpra Wydrycha do św. Maksymiliana z następującą sprawą: "Proszę O. Gwardiana, teraz przy furcie odczuwam coraz większe zdenerwowanie w załatwianiu. Może to poświadczyć Brat wydający posiłki - lub Bracia z 1 SA [z Działu Sanitarnego, czyli infirmerii]. Boję się, żebym nie był później nieznośny z tego powodu. Br. Kacper Ma."

[ 2 ] Chodzi o załatwianie interesantów przy furcie.