80

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Grodno. 8 VIII 1924

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najdroższy Bracie!

Późno, bo późno, winszuję Ci imienin, ale...

* * *

- Ale... dzień potem, bo 9 VIII mi jest pisać dalej.

Chciałem powiedzieć wczoraj, ale Ty i tak wiesz, że Ci dobrze życzę, więc i opóźnienia za złe nie weźmiesz. Więc... - a właściwie najlepsze życzenia to już złożyłem bo przy Mszy św. dzisiaj.

Jedną jednak zaraz nietaktowność popełniłem. Pisząc list z cennymi artykulikami zaznaczałeś, żebym po jednym z tych rodzynków do "Rycerzowego" placka wkładał. Tymczasem wrzuciłem aż dwa, a w zecerni to i trzeci przez nieporozumienie złożyli. Nie wiem, jaki będzie z tego wynik, ale może taki, że "Rycerz", spragniony jakiegoś innego pióra poza moją bazgraniną, wszystkie trzy łyknie. i wtedy nie pozostanie Ci nic innego jak siadać i napisać... więcej. Ale może mi się uda jeszcze wydrzeć mu [ 1 ] z gardła jaki na raz następny; nie wiem jednak.

Czyby tam o. Korneli, czy Inny Dobrodziej "Rycerza" nie przyjął intencji mszalnej za dusze śp. Juliana (jałmużna 15 zł, ale zostanie w "Rycerzu") [ 2 ]. Jeśli tak, to odpisz w obiecanym liście, bym miał głowę spokojną.

W poniedziałek (za tydzień) ruszam do Krakowa z o. kustoszem [ 3 ]. Po drodze poprosimy u stóp Matki Bożej Częstochowskiej o błogosławieństwo [ 4 ].

Twój naprawdę [ 5 ]

br. Maksymilian

O. Innocenty [ 6 ] tu.

[Adres na kopercie] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] Grodno 9 VIII 24

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Odnosi się do "Rycerza".

[ 2 ] Nie udało się ustalić o kogo chodzi.

[ 3 ] Kustosz warszawski o. Melchior Fordon; z nim to pewnie pojechał św. Maksymilian do Krakowa na kapitułę prowincjalną. Przewodniczył jej o. generał Alfons Orlich (Orlini). Prowincjałem wybrano o. Peregryna Haczelę.

[ 4 ] Św. Maksymilian odprawił Mszę świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze 17 VIII 1924.

[ 5 ] Wyraz mało czytelny.

[ 6 ] W pamiętniku pod datą 6 IX 1924 św. Maksymilian zanotował: "Do Grodna przyjechał o. Innocenty Guz i dzielnie pomaga przy maszynie do pisania" - zob. Pisma, 866, D. - O. Innocenty pełnił zasadniczo obowiązki prokuratora i prefekta zakrystii.