79

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Grodno, 19 VI 1924

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

By coś pewnego odpowiedzieć przeczekałem wybory dyskretowskie [ 1 ] u nas. Mimo opozycji o. gwardiana [ 2 ], który opierał się na tym, że ja jako zarządzający drukarnią, a więc bonum conventus [ 3 ], nie mam głosu biernego - mimo to zostałem jednogłośnie wybrany, a sprawa ma powędrować do o. komisarza [ 4 ]. Inni ojcowie nie uważają tego za "bonum conventus" lecz raczej "Milicji", czego wedle kodeksu nie można mieszać z konwenckim.

Wobec tego więc, że moja obecność na kapitule jest zakwestionowana i z powodu owych "verba veritatis" [ 5 ], które o. Korneli przygotował, niechaj on koniecznie tam jako dyskret podąży. Jego obecność jest dla sprawy odrodzenia w tych warunkach nieodzowna [ 6 ].

Kończę, bo czasu brak.

Bijemy już 9 000 "Rycerza".

Pieniądze doszły.

Z prośbą o "memento"

br. Maksymilian

[PS] Wszystkim pozdrowienia.

Niechaj tylko bracia klerycy gorąco się modlą o dobrych przełożonych.

- Maturzystom gratulationes.

- Mamy też przy pomocy Niepokalanej maszynę do pisania [ 7 ].

[Adres na kopercie] Przewielebny Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] [...] 19 VI 24

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Wybory delegata na kapitułę prowincjalną.

[ 2 ] O. Tomasza Wilusza.

[ 3 ] Majątkiem konwentu. Według obowiązujących wówczas Konstytucji Urbańskich administrator dóbr klasztoru nie mógł być delegatem (dyskretem) wspólnoty na kapitułę prowincjalną.

[ 4 ] Po śmierci prowincjała o. Alojzego Karwackiego w kwietniu 1924 r., komisarzem prowincji został mianowany przez władze zakonne o. Peregryn Haczela, który sprawę wyboru św. Maksymiliana na delegata odłożył prawdopodobnie do decyzji o. generała Orlicha, a ten przewodnicząc kapitule prowincji polskiej, uznał wybór za ważny, gdyż "wszyscy Ojcowie kapitulni uznali drukarnię jako majątek nie klasztoru, ale raczej Prowincji". W sprawozdaniu z kapituły św. Maksymilian figuruje bowiem jako "di scretus Grodnensis" (tj. delegat z Grodna), niezależnie od delegatów formalnie Konstytucjami przewidzianych z tamtejszego konwentu - zob. Acta Coadunatae Prov., 288-289.

[ 5 ] Słów prawdy.

[ 6 ] Św. Maksymilian nalegał na wybór o. Kornela jako delegata klasztoru lwowskiego, by na kapitule prowincjalnej był rzecznikiem odnowy prowincji polskiej. Program odnowy nosi tu nazwę "verba veritatis". W oryginale wyraz "nieodzowna" podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] To zdanie i poprzednie - napisane na kopercie.