800

Do br. Witolda Garło [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 9 XI 1940

Maryja!

Drogi Bracie,

Proszę mi wybaczyć zgorszenie dane wczoraj wieczorem w infirmerii przez zachowanie się tak, jak gdyby po godz. 21 nie było milczenia ścisłego.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na karcie: "Br. Witold / O. M."